Lyse øyeblikk


Syng i stille morgonstunder

Syng i stille morgonstunder,
syng Gud Fader lov og ros!
Sjå han gjer på ny det under:
Kallar fram or myrkret ljos!
Sjå hans sol all skapning gyller,
Alt med liv og lovsong fyller,
Sjå hans kjærleiks smil i sky,
Sjå kvar dag hans nåde ny!

MELODI


Skriv deg Jesus på mitt hjerte

Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte,
du min konge og min Gud,
at ei lyst, ei heller smerte,
deg formår å slette ut!
Denne innskrift på meg sett:
Jesus ifra Nasaret,
den korsfestede, min ære
og min salighet skal være.


T Thomas Kingo 1689
M 1400-t / Hos Louis Bourgeois 1551

 MELODI


O Jesus åpne du mitt øye

O Jesus, åpne du mitt øye,
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
som faderomhu for meg bær.

Jeg har en bror som ved Guds side
vet om min sak og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så vide
som himlens hvelving strekker seg.

Jeg har en talsmann tro i nøden,
en trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesu blod.

Jeg har et evighetens rike,
et nåderike, det er sant.
Jeg har en krone uten like,
en arv som Jesus til meg vant.

Ei burde jeg da gå og sørge,
jeg er en mektig konges brud,
skjønt tvil og vantro vil meg spørre:
Hvor er din høyhet og ditt skrud?

O Jesus Krist, forøk meg troen,
så jeg kan se min herlighet,
og aldri, aldri glemme kronen
du har beredt fra evighet!
Lina Sandell 1861
M Heinrich Pfeil 1800-t

MELODI


Navnet Jesus blekner aldri

Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig, intet det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

Jesus navn, hvor skjønt det klinger! La det runge over jord.
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjemløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet det lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen.

Tekst: David Welander (1923)
Melodi: Fra Zulu-kirken

 MELODI


Lær meg å kjenne dine veger

Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok

T Jakob Paulli 1902
M Norsk folketone

MELODI


Kristus konge du regjerer

Kristus, konge, du regjerer, all vår styrke er fra deg.
Kongesønn som triumferer, lydig gikk du korsets veg.
Med ditt offer vant du seier, mørkets makter måtte fly.
Vis oss hvilket håp vi eier, gjør din kirke sterk og ny.

Herre, se til oss her nede, fri ditt folk fra syndens makt.
Med din nåde vær til stede, kall oss ut til hellig vakt.
Gjør oss skikket til å virke for din sak i bygd og by.
Fyll med ånd og kraft din kirke, gjør den atter sterk og ny.

Herre, du har gitt oss evner, rike gaver ved din Ånd.
Styr oss så vi ikke stevner ut av kurs på egen hånd.
Led oss så vi ydmykt bærer korsets skjensel, verdens ry.
Mester, vær vår store lærer, gjør din kirke sterk og ny.

Herre, vi er ennå unge, kalt til vitner for din sak.
Får vi byrder som er tunge, styrk vår rygg og hold den rak.
Jesus, la oss være rede når du kommer i din sky.
Gi din kirke mot og glede, gjør den atter sterk og ny.

T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont

MELODI


Kom hellig ånd med skapermakt

Kom, Hellig Ånd, med skapermakt,
opprett hva synd har ødelagt,
og glede i hvert hjerte giv
som du har født til evig liv!

En trøsters store navn du har,
Guds gave god og dyrebar,
for sjelen syk en salve mild,
en livets brønn, en hellig ild!

Du visdoms, råds og styrkes Ånd,
du kraft av Herrens høyre hånd,
du lysets bærer, Ordets tolk
for alle tungemål og folk,

ditt lys opptenn i vår forstand,
i hjertet kjærlighetens brann,
til vanmakt vår og usseldom
med hellig hjertestyrke, kom!

Vår fiende, jag ham langt på flukt,
gi fred og troens fagre frukt,
og la oss alle, store, små,
i sjeleomsorg hos deg stå!

Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent,
med Sønnen som fra ham er sendt,
med deg som fra dem begge går,
og hjelp at vi i troen står!

Vær lovet, Gud, vår Fader god,
Guds Sønn som opp av døde stod,
og trøsteren som kom her ned:
Vær lovet i all evighet!

Veni,Creator Spiritus,
Rabanus Maurus, 800-t.

MELODI


Jesus styr du mine tanker

Jesus, styr du mine tanker,
Jesus, la meg leve så
at hvor jeg i verden vanker
et Guds barn jeg være må.
La meg leve mine dager
deg til ære, meg til gavn,
og så dø når deg behager
i ditt kjære frelsersnavn.

Elen Andersdatter Oppdal

MELODI


Jeg er i Herrens hender

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender når dagens dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde og setter englevakt.
For natten han vil råde med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.

Tekst: Erling Tobiasen. 1932
Melodi: Sigrud Lunde. 1947

MELODI


Jeg er en seiler på livets hav

Jeg er en seiler på livets hav,
på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav,
og denne kurs vil jeg følge.
Jeg stevner frem mot de lyse lande
med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.

Iblant jeg seiler for medvinds bør
i andres kjølvann og følge
som just lik meg denne reise gjør
hen over jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner,
min dag så stille og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.

Men ofte ensom i brott og brann
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land,
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet,
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.

Mitt skip er lite og havet stort,
det rommer tusene farer.
Men storm og bølge ei skyller bort
det skip som Herren bevarer.
For ennå skjer det som før det gjorde,
når Jesus selv kom mer innen borde,
da legger havet seg igjen.

Når siste storm er engang ridd av,
og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav,
krystall som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader
og hører englenes myriader
som hilser meg velkommen hjem.

La ankret falle! Jeg er i havn
i ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelsers favn,
han som har hjulpet meg over.
Og kjente, elskede stemmer kaller,
mens ankret sakte og stille faller
i evighetens lyse land.

Henry Alberg Tandberg

MELODI


Høstens Herre

Høstens Herre,
når du sender dine ut i arbeidsdrakt,
noen helt til jordens ende, andre inn i bønnevakt –
går de alle i det kallet du på hver av dem har lagt.

Dagens gjerning ligger rede for at de skal gå i den,
derfor er du selv til stede der du sender dine hen.
Takk for alle som i kallet fikk frimodighet igjen!

Der er de som gikk seg trette av den motstand verden gav.
Herre, du må gjenopprette mot som tvilen ødela.
Si til alle som fikk kallet: “Det var meg du fikk det fra!”

Tekst: Bjørn Braun (1968)
Melodi: Darmstadt 1698

MELODI


Hver dag er en sjelden gave

Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet.
Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned.

Hver dag er igjen et ansvar, et nytt og et hellig krav.
Hver aften står hvite stjerner og spør deg hva du gav.

Hver aften står hvite stjerner og blinker i himmeriks by.
Hver morgen går Gud over landet og vekker din vilje på ny.

Mads Nielsen


Herre Gud ditt dyre navn og ære

Herre Gud! Ditt dyre Navn og Ære
Over Verden høyt i akt skal være
Og alle sjeler, de trette træller
Alt som har mæle,
De skal fortelle din ære!

GUD er GUD om alle land lå øde,
GUD er GUD om alle mann var døde,
Om slekter svimler i høye himler,
og stjernestimler
utallig vrimler Guds grøde.

Høye hall og dype dal skal vike,
Jord og Himmel falle skal tillike,
Hvert fjell, hver tinde, skal brått forsvinne,
Men opp skal rinne,
som solen skinne, Guds rike.
Tekst: Petter Dass
Melodi: Norsk folketone

MELODI


Han tek ikkje glansen av livet

Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg.
Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken hans

Han hjelper i brattaste bakkar, og stør deg når vegen blir smal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgen og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.

Trygve Bjerkrheim

MELODI


Guds ord

Guds ord det er min hjelp i nød, fra dåpens dag og til min død,
mitt håp tross synd og brøde,
min trøst i sorg, min fred i strid,
mitt brød, min vin i nødens tid,
min sol, min morgenrøde.

 


Gud, la vårt hovmod briste

Gud, la vårt hovmod briste så vi i deg kan miste vår binding til oss selv.
La oss som er stengt inne i selvets snare,
finne en vei som blir til andres vel.

I våre tunge tider er du hos dem som lider i motløshet og savn.
Hvor du er, skal vi være.
Gud, gi oss kraft å bære hverandres svakhet i ditt navn.

Svein Ellingsen

MELODI


Eg veit i himmerik ei borg

Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre,
der er kje synder eller sorg, der er kje gråt og tåre.

Der inne bur Guds eigen Son i herlegdom og æra,
han er mi trøyst og trygge von, hjå honom eg skal vera.

Eg er ein fattig ferdamann, må mine vegar fara
herfrå og til mitt fedreland, Gud, meg på vegen vara!

Men visst eg veit, ein morgon renn då dødens natt skal enda.
Min lekam opp or gravi stend og evig fryd får kjenna.

Me takker deg til evig tid, Gud Fader, alle saman,
for du er oss så mild og blid i Jesus Kristus! Amen.

Tekst: Bernt Støylen 1905 (oversatt fra tysk)
Melodi: Folketone fra Hallingdal

MELODI


Eg ser

Eg ser at du er trøtt,
men eg kan ikkje gå alle skritta for deg.
Du må gå dei sjøl,
men eg vil gå dei med deg.

Eg ser du har det vondt
men eg kan ikkje grina alle tårene for deg.
Du må grina dei sjøl,
men eg vil grina med deg.

Eg ser du vil gje opp,
men eg kan ikkje leva livet for deg.
Du må leva det sjøl,
men eg vil leva med deg.

Eg ser at du er redd,
men eg kan ikkje gå i døden for deg.
Du må smaka han sjøl,
men eg er død til liv for deg.

Bjørn Eidsvåg

MELODI


Det er makt i de foldede hender

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små,
men mot allmaktens Gud du dem vender.
Han har lovet at svar skal du få.

Ref :
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå,
for det lovet jo løftenes trofaste Gud.
Kall på meg, og du hjelpen skal få.

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Tekst: Trygve Bjerkrheim (1955)

MELODI