Lyse øyeblikk

Jesus styr du mine tanker

Jesus, styr du mine tanker,
Jesus, la meg leve så
at hvor jeg i verden vanker
et Guds barn jeg være må.
La meg leve mine dager
deg til ære, meg til gavn,
og så dø når deg behager
i ditt kjære frelsersnavn.

Elen Andersdatter Oppdal

MELODI

Comments are closed.