Bønn i kamp

Den aller viktigste bønnen for menneskeheten er kanskje denne:
Komme ditt rike, på jorden som i himmelen.
Vi lever i en grusom verden. Vi mennesker klarer ikke å leve godt sammen. Ikke før Guds rettferdighet råder vil ulven og lammet beite sammen, spedbarnet leke ved hoggormens hule og de vergeløse i landet få rett dom. Det nye Jerusalem der ingen blir utnyttet, der ingen lider skriver Jesaja om i kapittel 11 og 65. Det lengter vi kristne etter, og det ber vi om uten stans. Komme ditt rike, på jorden som i himmelen.

Vi kristne tror på kampen mellom godt og ondt. Vi tror at vi er med i en åndskamp, en verdikamp der alt står på spill. Vi tror ikke at gode ting kommer av seg selv. Vi tror ikke at likegyldighet og passivitet er en blivende innstilling. Den som ikke er meg med, er mot meg, sier vår Herre. Vi er menige soldater i en hær som kjemper for Guds rike. Ikke med våpen og vold, men med Ånd og kraft. Ikke med midler som ødelegger og river ned, men som bygger opp og fornyer.

Som soldat må jeg følge ordre og utføre min lille oppgave i sammenhengen. Jeg er en menig og stoler på at min Herre har oversikt over kampen og vet hvor han skal sette inn styrkene. Jeg tror at han har skapt meg til en rolle i kampen. Det kan høres ut som stormannsgalskap å tro at man spiller en rolle i den store sammenhengen, men det tror vi kristne. Vi har fått klare ordre:
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellig ånds navn og lær dem å holde at det jeg har befalt dere (Mat. 28,19).

Jesus visste og vet hvilke krefter vi står overfor. Han gav oss ikke noen illusjon om at livet i hans tjeneste ville bli en dans på roser, det ser vi tydelig i han bønn for oss i Joh. 17. Men han gav oss et løfte: Se, jeg er med dere alle dager helt til verdens ende. Og han har sendt oss Talsmannen, Sannhetens ånd er hos oss. Vi er rustet til all god gjerning.

Vi står i en virkelig strid, en reell kamp. Vi har et ansvar. Vi må være våkne og vite hvilken side vi står på og hvor vår oppgave er.

Hva er dine kampsaker?
Skriv det ned.

%d bloggers like this: