Lyse øyeblikk

Høstens Herre

Høstens Herre,
når du sender dine ut i arbeidsdrakt,
noen helt til jordens ende, andre inn i bønnevakt –
går de alle i det kallet du på hver av dem har lagt.

Dagens gjerning ligger rede for at de skal gå i den,
derfor er du selv til stede der du sender dine hen.
Takk for alle som i kallet fikk frimodighet igjen!

Der er de som gikk seg trette av den motstand verden gav.
Herre, du må gjenopprette mot som tvilen ødela.
Si til alle som fikk kallet: “Det var meg du fikk det fra!”

Tekst: Bjørn Braun (1968)
Melodi: Darmstadt 1698

MELODI

Comments are closed.