Lyse øyeblikk

Kristus konge du regjerer

Kristus, konge, du regjerer, all vår styrke er fra deg.
Kongesønn som triumferer, lydig gikk du korsets veg.
Med ditt offer vant du seier, mørkets makter måtte fly.
Vis oss hvilket håp vi eier, gjør din kirke sterk og ny.

Herre, se til oss her nede, fri ditt folk fra syndens makt.
Med din nåde vær til stede, kall oss ut til hellig vakt.
Gjør oss skikket til å virke for din sak i bygd og by.
Fyll med ånd og kraft din kirke, gjør den atter sterk og ny.

Herre, du har gitt oss evner, rike gaver ved din Ånd.
Styr oss så vi ikke stevner ut av kurs på egen hånd.
Led oss så vi ydmykt bærer korsets skjensel, verdens ry.
Mester, vær vår store lærer, gjør din kirke sterk og ny.

Herre, vi er ennå unge, kalt til vitner for din sak.
Får vi byrder som er tunge, styrk vår rygg og hold den rak.
Jesus, la oss være rede når du kommer i din sky.
Gi din kirke mot og glede, gjør den atter sterk og ny.

T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont

MELODI

Comments are closed.