Lyse øyeblikk

Navnet Jesus blekner aldri

Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig, intet det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

Jesus navn, hvor skjønt det klinger! La det runge over jord.
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjemløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet det lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen.

Tekst: David Welander (1923)
Melodi: Fra Zulu-kirken

 MELODI

Comments are closed.