Lyse øyeblikk

Store Gud, vi lover deg

Store Gud, vi lover deg.
Land og hav og atmosfære,
solsystem og melkevei,
alt som lever, gir deg ære,
vitner om din skapermakt,
altet er deg underlagt.
Universet bærer bud
om din kraft og skaperglede.
Kosmos roper: Gud er Gud!
Overalt er du til stede,
fyller stoff og tid og rom,
verden er din eiendom.
I en ukjent dimensjon,
skjult for vitenskapens øye,
jubler englers legion
for din trone i det høye.
Ydmykt fra vårt lave sted
toner kirkens lovsang med.
Synlig kom du til vår jord
da vår Frelser lot seg føde.
Han var livets skaperord
og ble oppreist fra de døde.
Liv og død er i din hånd,
Fader, Sønn og Helligånd.

Comments are closed.