Lyse øyeblikk

Hellig, hellig, hellig

Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang
skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig!
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd,
all ære være deg!

Hellig, hellig, hellig!
synger helgenskarer,
kaster sine kroner
for dine føtter ned.
Englehærers jubel
oppad mot deg farer,
du som var og er og
evig bliver ved.

Hellig, hellig, hellig!
Lyset er ditt rike,
intet urent øye
kan se din herlighet.
Ene du er hellig,
ingen er din like,
full av makt og renhet
og av kjærlighet.

Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel,
se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig!
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd,
all ære være deg!

Tekst: Reginald Heber, 1826
Oversatt: Gustav Jensen, 1915 
Melodi: J.B. Dykes, 1861

Comments are closed.