Lyse øyeblikk

Childhood’s end

Arthur C. Clark: Childhood´s End

Jeg er rekonvalesent og har god tid til å lese/lytte til bøker. Jeg fant fram til en gammel og god; Arthur C. Clark: Childhood’s end (1953). Hans bøker er lesverdige, en av de aller ypperste sci-fi forfattere spør du meg.
Om denne romanen sier C.S.Lewis: “There has been nothing like it for years…an author who understands there may be things that have a higher claim on humanity than its own ‘survival’.”

Barndommen tar slutt en gang.
Eller som Paulus sier til Korinterne: “When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.” 1.Kor.13.11

Comments are closed.