Lyse øyeblikk

Min morgenbønn

Far
Jeg kommer fram for deg på Den Hellige Ånds bud, i Jesu navn og i tro på dine løfter.

Takk for livet.
Takk for at jeg våkner til enda en ny dag. Takk for alle dine gaver, helse, fred, frihet og trygghet. Takk for alle erfaringene og opplevelsene jeg har hatt. Lær meg å sette pris på, ta vare på, bruke og dele av dine gaver.

Takk for troen.
Takk for at du har frelst meg og kalt meg til et liv med deg, det egentlige livet,  livet uten ensomhet. Styrk meg i troen og hjelp meg å vitne om din sannhet og kjærlighet i alt jeg sier og gjør. 

Takk for nåden.  
Vi skal være fullkomne, sier Jesus. Jeg er ikke det. Uten din miskunn kan jeg ikke leve. 
La ikke andre unngjelde for mine misgjerninger og unnlatelser. Opprett hva synd har ødelagt.
Bær over med meg, og lær meg å bære over med mine egne og andres svakheter. Lær meg å ofre av mitt uten å bli et offer for andre.
Gi meg å se virkeligheten med dine øyne, erkjenne min svakhet og bruke min styrke til din ære. 

Takk for bønnens kall og bønnens gave.
Takk for alle som ber og har bedt for meg. Velsign dem og styrk meg til å være utholdende i forbønn for dem du har gitt meg å be for. 

Velsign denne dagen.
La meg ikke kaste den vekk. Lær meg å telle mine dager  
Gi meg å få leve og dø i takknemlighet og tro.

Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og skal være én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

Comments are closed.