Lyse øyeblikk

Min morgenbønn

Herre.
Jeg kommer fram for deg på Den Hellige Ånds bud, i Jesu navn
og i tro på dine løfter.

Takk for livet Takk for at du har skapt meg. Takk for en ny dag.
Takk for dine gaver som overgår all forstand. Gi meg nåde til å sette pris på, ta vare på, bruke og dele med meg av dine gaver, til din ære.

Takk for troen. Takk for at du har frelst meg og kalt meg til et liv med deg.
Hold meg fast i troen. Gi meg å vokse i tro og kjærlighet. Gi meg å leve og dø i tro på deg.
Gi meg å vitne om din sannhet og kjærlighet i alt jeg sier og gjør, til din ære.

Takk for din nåde, bare i den kan jeg leve.
Miskunn deg over meg. La ikke mine misgjerninger og unnlatelser gå ut over andre.
Opprett hva synd har ødelagt. Gi meg å se meg selv og andre med dine øyne så jeg kan
se svakhetene i øynene og gjenkjenne styrken i din skapning.
Lær meg å bære over med meg selv og andre. Velsign det lille jeg gjør så det kan bære frukt, til din ære.

Takk for bønnens kall og bønnens gave. Lær meg å be rett og vokse i visdom og innsikt.
Gjør meg trofast og utholdende i bønn for dem du har gitt meg å be for.
Velsign dem som ber og har bedt for meg.
Velsign denne dagen. La meg ikke kaste den vekk.
Lær meg å telle mine dager og gi meg å få leve og dø i takknemlighet og tro.

Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og skal være én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

Comments are closed.