Lyse øyeblikk

Bønn i hvile

Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Har du noen gang fått et bedre tilbud? Hørt et mer trøstende ord? For han som gir dette løftet, han har all makt i himmel og på jord. Og holder det han lover.
Jeg går ut fra at han mener åndelige, mentale byrder – ikke fysisk slit, sånn leser jeg det som aldri har jobbet med tungarbeid.
Vi har alle noe å bære på i overført betydning, mer eller mindre selvforskyldt.
Sorg, motgang, sykdom, tap, frykt, død, utbrenthet, rusavhengighet,  fortvilelse. Det kan være overveldende, ingen utvei i sikte uansett hvordan vi vrir og vender oss.
Menneskets lott til alle tider. Hvis det er noe vi kan være sikre på så er det at dette er noe alle mennesker kjenner seg igjen i – uansett hvor vellykket de kan se ut på utsiden.
Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? roper salmedikteren(Salme 121)

Jeg tyr gjerne til linjene i salmen “Lær meg å kjenne dine veie”:
Når jeg har tenkt meg trett til døden – så si hva du har tenkt, o Gud.
Det kommer det som regel noe godt ut av.
Å legge fra seg byrden og bekymringen og stole på at jeg er i Herrens hender. Det gir trygghet og hvile.

Comments are closed.