Lyse øyeblikk

Å Jesus du som fyller alt i alle

Å Jesus, du som fyller alt i alle,
som rik på miskunnhet og nåde er.
Jeg lik Maria for Din fot vil falle.
For intet hvilested er skjønt som her.

Min Frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner.
Ifra mitt hjertes dyp jeg priser Deg.
Og alle tvilens mørke skyer revner;
Din nådesol skal gjennomstråle meg.

Jeg er jo skjult i Dine sår og vunder.
Ditt ord nu er blitt lykte for min fot.
Når Du meg fører inn i prøvens stunder.
Din Hellig’ ånd skal gi meg kraft og mot.

La ilden alltid i mitt hjerte brenne.
Fyll Du meg mer med din kjærlighet!
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
I brann for Deg, som skjenker liv og fred.

Jeg intet annet ønske har på ferden
Enn blott å være Deg et ærens kar,
At jeg må være lys og salt i verden
Og skinne som en stjerne ren og klar.

Du er mitt alt O, Jesus , Du er livet!
Hva enn meg møter, Du min lovsang er.
Du har jo him’lens herlighet meg givet,
I evighet skal jeg få være der

Tekst og melodi: Aage Samuelsen

 MELODI

Comments are closed.