Lyse øyeblikk

Blasfemi

Jeg er troende. Kristen. Jeg har ofte opplevd at folk har spottet min religion, til og med spottet og gjort narr av meg personlig for å være troende. Jeg har ofte opplevd at folk har krenket og vanæret ting som jeg holder hellig. Selvom jeg bor i et såkalt kristent land.

Dette er sårende og leit. Jeg har likevel aldri overveid å sette fyr på huset til vedkommende, eller å true med å myrde barna hans. Jeg synes liksom ikke det gjør saken bedre. Isteden har jeg valgt å gjøre Kristi ord til mine: Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.

Min Gud er ikke avhengig av jeg stiller opp og forsvarer han. Han er den evige Gud, uavhengig av hva menneskene finner på. Om noen pisser på korset for å vanære kristendommen, gjør det ikke Gud mindre. Det gjør mennesket mindre. Og siden det krenker andre mennesker er det stygt å gjøre det.

Den ytterste blasfemi i kristendommen er å skade andre mennesker.
Alt det dere gjør mot disse mine minste brødre gjør dere mot meg, sier Kristus. Matt. 25.40.
Hvis vil vil vanære Gud skal vi spytte på andre mennesker, slå dem, true og ødelegge for dem.
Det er den ultimate blasfemi.

Comments are closed.