Lyse øyeblikk

Måne og sol

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg.
Herre, vi synger ditt hellige navn.

Jesus, Guds sønn, død på et kors, for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg.
Herre, vi synger ditt hellige navn.

Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg.
Herre, vi synger ditt hellige navn.

Britt Hallqvist
Egil Hovland

MELODI

Comments are closed.