Lyse øyeblikk

Den dag du gav oss

Den dag du gav oss er til ende,
og mørket faller på ditt bud,
du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred o Gud.

Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover,
for nattens ro og dagens glans.

Se, over land og hav og øyer,
en dag går fram i ubrutt ring,
og folkene på rad seg bøyer
i takk for alltid nye ting.

Den sol som vinker oss til hvile,
nå viksler andres arbeidsdag,
og slik den stund for stund skal smile,
til nye land og folkeslag.

Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde
skal dekke hver en plett på jord,
og vidt og fritt det skal få gjelde,
at du, og bare du er stor!

John Ellerton (Til norsk ved Johannes Smemo)

MELODI

Comments are closed.