Lyse øyeblikk

Av en annen verden

Av en annen verden.

Mitt rike er ikke av denne verden, sier Kristus. Dere er ikke av verden, sier han også.
Ok? Vi er altså av en annen verden.
Jeg har jo utvalgt dere fra verden, sier Kristus.
En litt uvant tanke. Jeg sier som Sigbjørn Obstfelder:
Jeg er visst kommet på feil klode!
Her er så underlig. ..

Ok. If you say so, Jesus. Vi får ta deg på ordet da, det er vel det det innebærer å være en kristen.
Jeg er av en annen verden. Hvilken verden er det, da?
Guds rike kaller han det, og han sier ganske mye om hvordan det er der.

I vår verden er alle like.
I vår verden gjelder andre markedslover enn her, fem brød og to fisker er f.eks. nok til å mette 5000.
Vår verden styres ikke av naturlover.
Vår verden styres av den hellige Ånd.
I vår verden finnes ikke frykt.
I vår verden gjelder Guds rettferdighet, ikke menneskers.
I vår verden har ikke den sterkeste rett, og retten er absolutt og ikke vedtatt av flertallet.
I vår verden finnes det absolutter som er uavhengige av tid og sted.

Det er en underlig verden …

Comments are closed.