Lyse øyeblikk

Overflod

over|flod m1 (fra l.ty. egentlig ‘det å flyte over’) rikelig mengde, mer enn nok
o- av grønnsaker / leve i o- i stor velstand

Jeg holdt tale for dagen i anledning 17.mai, for et publikum av islendinger. Jeg snakket om Norge for 70 år siden, om Norge i dag og spant litt rundt tanken om Norge 70 år fra nå.

Norge er verdens rikeste land. Nest best å bo i, etter Danmark. (Hva er det danskene har som ikke vi har??)
Norge i dag er preget av overflod. Stadig flere ting som før var behovsprøvet, er blitt allemannsrett. Stadig flere ting som mennesker andre steder bare kan se langt etter blir betraktet nærmest som selvfølgelige menneskerettigheter.
Overflod er ikke nødvendigvis et gode. Og dette sier jeg ikke bare fordi jeg er oppvokst i luthersk asketisk puritanisme. For mye av det gode er det noe som heter. Oversvømmelse er for mye av det gode, og det er direkte ødeleggende. Snakk med oddingene.

Desmond Tutu er en klok mann. Han sa i et intervju med norsk media at han trodde det måtte være vanskelig for nordmenn å tro på Gud. Mennesker som er nedsenket i så overdådige materielle verdier må ha problemer med å få øye på andre verdier. Av den typen som ikke er avhengige av rentesatsene og rust og møll ikke biter på.

Norge om 70 år? Jeg tipper at overfloden har gitt seg. Jeg håper vi har nok av alt vi trenger. Det holder.
Nok er nok. Overflod er overflødig. Det vet vi innerst inne, gjør vi ikke det?  

Den enes brød er den andres død. Vår velstand bygger på andres ressurser, naturressurser og menneskelige ressurser (les: liv). Vi bruker dem opp.
Ferengi filosofi (det er mye å hente i StarTrek) bygger på forestillingen om The Great Material Continuum, den store materielle floden som renner gjennom universet. Når det er flom et sted, er det tørke et annet sted. Poenget er å navigere floden slik at det råder ballanse. Vanskelig? Kjempe! Viktig? Grunnleggende!
Verdens rikeste land? Et rikt Norge er et land der ikke-monetære verdier vektlegges, fremheves, understrekes, prioriteres, berømmes og vies oppmerksomhet. 
Vi kan ikke seile på Overfloden for evig. Den turen får vi overlate til Gaus, Roms og Brumund. 

Comments are closed.