Lyse øyeblikk

Det er makt i de foldede hender

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små,
men mot allmaktens Gud du dem vender.
Han har lovet at svar skal du få.

Ref :
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå,
for det lovet jo løftenes trofaste Gud.
Kall på meg, og du hjelpen skal få.

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Tekst: Trygve Bjerkrheim (1955)

MELODI

Comments are closed.