Lyse øyeblikk

En stjerne skinner i natt

Nå er den hellige timen. Vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime. Nå ringes julen inn.

Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt.

En nyfødt kjærlighet sover. Nå er guds himmel nær.
Vår lange vandring er over. Stjernen har stanset her.

Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt.

Se himmlen ligger og hviler på jordens gule strå.
Vi står rundt krybben og smiler, for vi er fremme nå.

Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang.
For dette barn har himmlen med og jorden fylles med sang.

Eivind Skeie, Tore W. Aas

MELODI

Comments are closed.