Lyse øyeblikk

On time

1 Comment

Jeg har gjort en KJEMPEOPPDAGELSE! Et gjennombrudd for menneskeheten. Jeg har oppdaget en ny naturlov. Verken mer eller mindre!
Den er i alle fall ny for meg…
Og jeg kan ikke huske at jeg lærte om den på skolen, så jeg har en mistanke om at den kanskje også er ny for menneskeheten.
På skolen lærte jeg om allslags naturlover og -teorier.
Gravitasjonskraften. Sentrifugalkraften. Det periodiske system.
Plateteorien. Evolusjonsteorien.
De klokeste hjerner har satt verden inn i system og funnet regler som ser ut til å gjelde i tilværelsen enten vi vil eller ikke. Naturen rundt oss er underkastet lover som også styrer våre liv.

Det jeg har oppdaget (og som er nytt for meg) er at ikke bare den fysiske verden, men også TIDEN er styrt av naturlover. Tiden er ikke bare noe som flyter rundt og er tilfeldig.
Vi lever i en fysisk verden og er underlagt dens lover.
Vi lever også i tiden, og er underlagt dens lover.
Det hadde jeg ikke tenkt på før.
Jeg fikk aldri undervisning om dette i min skolegang. Der lærte jeg ikke noe om tiden i det hele tatt!!
Tenk det!
Tiden som er noe av det viktigste vi har, eller ikke har.
Hvorfor lærte vi ikke noe om den og hvilke lover som gjelder når vi skal bruke tid?

Jeg fikk riktignok noen hint fra ordtak, visdomsord og gamle slagere:
– all in good time
– når tiden er inne
– i tidens fylde
– bi på Herren
– til rett tid

To everything – turn, turn, turn
There is a season – turn, turn, turn
And a time for every purpose under heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

Hvorfor lærte vi ikke å lese i tiden?
Å lære å forstå når tiden er inne til å gjøre forskjellige ting.
At det er noe som heter “til rett tid”.
At det ikke bare er viktig HVA vi gjør og HVORDAN vi gjør det, men også NÅR vi gjør det.
Folk sier: jeg på organisere tiden min bedre.
Det er helt feil.
For det første er det ikke DIN tid.
For det andre lar tiden seg ikke organisere. I alle fall ikke av DEG.
Du kan planlegge ditt eget arbeid, men i den planleggingen er det lurt å innrette seg etter tidens lover. Finne den rette tiden.

Det nytter ikke å prøve å høste når tiden ikke er moden.
Det nytter ikke å arbeide når det er tid til å hvile, eller hvile i arbeidstiden.

Tiden følger sin egen rytme, som havet.
Og det blir slitsomt å leve i utakt med tidens rytme, og prøve å gjennomføre ting før tiden er moden.
Altfor mange mennesker tror de er herre over tiden. At de kan gjøre sine ting når det passer dem. At de ikke trenger å vente på det rette øyeblikk. Men det stemmer ikke.
Tålmodighet er faktisk en dyd.
Jeg begynner å merke tidens rytme. En helt ny verden åpner seg.
Det skal være sunt å leve i pakt med naturen.
Jeg tror også det er sunt å leve i takt med tiden.

One thought on “On time

  1. Pingback: God og dårlig tid | Lyse øyeblikk