Lyse øyeblikk

Completorium

Jeg er verdens lys.
Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Joh.8,12

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen

Gud, vær meg nådig.
Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord,
med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt.
Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.
Skap í meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd.

Kyrie Eleison – Gud Fader miskunne oss
Kriste Eleison – Herre Krist miskunne oss
Kyrie Eleison – Hellig Ånd miskunne oss

SALME 4
Svar meg når jeg roper, du min rettferds Gud!
Du viser meg en vei ut av nøden.
Vær meg nådig og hør min bønn!
Mennesker, hvor lenge skal min ære krenkes?
Hvor lenge skal dere elske tomhet og jage etter løgn?
Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham
Herren hører når jeg roper til ham.
Skjelv for ham og synd ikke mer.
Si til dere selv når dere går til ro: Vær stille!
Bær fram rette offer og sett deres lit til Herren!
Mange sier: Hvem skal gi oss lykke?
La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre!
Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod.
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.

SALME 90
Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!»
Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde.
Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.
Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid.
Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet.
Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn.
«Du, Herre, er min tilflukt.»
Den høyeste har du gjort til din bolig.
Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier.
De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm.
«Jeg berger ham når han holder seg til meg,jeg verner ham, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse.»

HYMNE

Te lucis ante terminum – Thomas Tallis

To Thee before the close of day,
Creator of the world, we pray
That, with Thy wonted favour, Thou
Wouldst be our guard and keeper now.
From all ill dreams defend our sight,
From fears and terrors of the night;
Withhold from us our ghostly foe,
That spot of sin we may not know.
O Father, that we ask be done,
Through Jesus Christ, Thine only Son,
Who, with the Holy Ghost and Thee,
Doth live and reign eternally.
Amen.


Christe qui splendor et dies

CHRIST, thou who art the light and day, who chasest nightly shades away, thyself the Light of Light confessed, and promiser of radiance blest:

O holy Lord, we pray to thee, throughout the night our guardian be; in thee vouchsafe us to repose, all peaceful till the night shall close.

O let our eyes due slumber take, our hearts to thee forever wake: and let thy right hand from above shield us who turn to thee in love.

O strong defender, hear our prayers, repel our foes and break their snares, and govern thou thy servants here, those ransomed with thy life-blood dear.

Almighty Father, this accord through Jesus Christ, thy Son our Lord, Who with the Holy Ghost and thee doth reign through all eternity.
Amen.

BØNN
Frans av Asissis bønn
Fader vår

I dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
Salme 31,6

Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige Ånds samfunn være med oss alle.
Amen