Lyse øyeblikk


Vi rekker våre hender frem

Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.

Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!

Vi løfter våre hender opp i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern mot kalle hjerters is og sne!

Lå våre henders nakne tre få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt til legedom for andres sår.
Vi venter, etter smertens vår, din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.

Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom!

Svein Ellingsen

MELODI


Gud, la vårt hovmod briste

Gud, la vårt hovmod briste så vi i deg kan miste vår binding til oss selv.
La oss som er stengt inne i selvets snare,
finne en vei som blir til andres vel.

I våre tunge tider er du hos dem som lider i motløshet og savn.
Hvor du er, skal vi være.
Gud, gi oss kraft å bære hverandres svakhet i ditt navn.

Svein Ellingsen

MELODI


Vær sterk min sjel, i denne tid

Vær sterk, min sjel, i denne tid
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære.
En dag til slutt blir mørket brutt
av lyset fra Guds fremtid.

Gi håpet rom i denne tid,
hvor langt du enn er nede.
Hos dem som taper i sin strid
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi verk skal du bli sterk
og hvile i Guds fremtid.

Se, mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hender!
Se, du er fri og lever i
Guds løfterike fremtid.

Svein Ellingsen

MELODI