Lyse øyeblikk


Childhood’s end

Arthur C. Clark: Childhood´s End

Jeg er rekonvalesent og har god tid til å lese/lytte til bøker. Jeg fant fram til en gammel og god; Arthur C. Clark: Childhood’s end (1953). Hans bøker er lesverdige, en av de aller ypperste sci-fi forfattere spør du meg.
Om denne romanen sier C.S.Lewis: “There has been nothing like it for years…an author who understands there may be things that have a higher claim on humanity than its own ‘survival’.” Continue reading