Lyse øyeblikk

Min bønn

Far

Takk for at du har skapt meg.
Takk for livet. Takk for denne dagen. Takk for den fantastiske tilværelsen jeg har hatt. Hjelp meg å ta vare på dine gode gaver.

Takk for at du har frelst og kalt meg til et liv med deg. Et liv i tro.
Det egentlige livet.

Se i miskunn til meg.
Tilgi meg mine misgjerninger og unnlatelser. La ikke andre lide for mine synder. Opprett hva synd har ødelagt. Bær over med mine begrensninger og hjelp meg å bære over med andres.

Takk for bønnens kall og bønnens gave. Takk for at jeg kan legge alt og alle fram for deg i bønn. Takk for at jeg har så mange å be for. Takk for at jeg får være med i de kristnes evige bønnefellesskap.

Jeg kommer fram for deg på den Hellige Ånds bud og i Jesu navn og i tro på løftene om at du hører min bønn.
Amen.

Comments are closed.