Lyse øyeblikk

Min bønn

Far

Takk for at du har skapt meg.
Takk for livet.
Takk for alle de erfaringene og opplevelsene jeg har hatt.
Takk for helse, glede, daglig brød.
Lær meg å verdsette og ta vare på dine gaver og min egen helse.
Takk for denne dagen.
Du har gitt meg evner og gode egenskaper som jeg skal bruke. Lær meg å gjøre din vilje i dag.
Takk for tiden. Lær meg å ta vare på den.
Lær meg å telle mine dager.
La meg få leve og dø i takknemlighet.

Takk for at du har frelst meg og kalt meg til et liv med deg, det egentlige livet, det evige livet, livet der jeg aldri er ensom, livet som ikke dreier seg om meg.
Takk for troen, trygghetens og lykkens grunnvold.
Hjelp meg å vitne om sannheten og det virkelige livet i alt jeg sier og gjør.

Se i nåde til meg, ufullkomne menneske.
Tilgi meg min synd, og la ikke andre unngjelde for mine misgjerninger og unnlatelser. Opprett hva synd har ødelagt.
Lær meg å bære over med andres svakheter uten å gå på akkord med mine egne grenser.
Lær meg å ofre av mitt uten å bli et offer for andre.

Takk for bønnens kall og bønnens gave.
Jeg kommer fram for deg på den Hellige Ånds bud og i Jesu navn og i tro på dine løfter. Mark 11,23-24
Takk for at jeg kan legge alt og alle fram for deg i bønn.
Takk for at jeg har fått så mange å be for, så mange å være glad i.
Takk for at jeg får være med i de kristnes evige bønnefellesskap.

Skje din vilje, deg til ære, oss til gavn.
Amen.

Comments are closed.