Min bønn

Far

Takk for livet.
Takk for at du har skapt meg.
Takk for alle de erfaringene og opplevelsene jeg har hatt. Takk for helse, glede, daglig brød.
Lær meg å sette pris på ta vare på og bruke dine gaver.
Takk for denne dagen.
Du har gitt meg evner og gode egenskaper som jeg skal bruke.
Lær meg å gjøre din vilje i dag. Velsign de fem fiskene og to brødene jeg har å komme med.
Takk for tiden. La meg ikke kaste den vekk. Lær meg å telle mine dager.
Gi meg å få leve og dø i takknemlighet.

Takk for at du har frelst meg og kalt meg til et liv med deg, det egentlige livet, det evige livet, livet der jeg aldri er ensom, livet som ikke dreier seg om meg.
Takk for troen, trygghetens og lykkens grunnvold.
Hjelp meg å vitne om sannheten og det virkelige livet i alt jeg sier og gjør.

Se i nåde til meg, ufullkomne menneske.
Bær over med meg, og la ikke andre unngjelde for mine misgjerninger og unnlatelser. Opprett hva synd har ødelagt.
Lær meg å bære over med andres svakheter uten å gå på akkord med mine egne grenser. Lær meg å ofre av mitt uten å bli et offer for andre.
Skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stadig ånd.

Takk for bønnens kall og bønnens gave.
Jeg kommer fram for deg på den Hellige Ånds bud og i Jesu navn og i tro på dine løfter.
Takk for at jeg kan legge alt og alle fram for deg i bønn.
Takk for at jeg har fått så mange å be for, så mange å være glad i.
Takk for at jeg får være med i de kristnes evige bønnefellesskap.

Skje din vilje, deg til ære, oss til gavn.
Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og skal være én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

%d bloggers like this: