Min bønn

Far
Takk for livet.
Takk for alle erfaringene og opplevelsene jeg har hatt.
Takk for helse, glede, daglig brød.
Lær meg å sette pris på, ta vare på, bruke og dele av dine gaver.

Takk for at du har frelst meg og kalt meg til et liv med deg, det egentlige livet, det evige livet, livet der jeg aldri er ensom.
Takk for troen, trygghetens og lykkens grunnvold.
Styrk meg i troen og hjelp meg å vitne om sannheten og det virkelige livet i alt jeg sier og gjør.

Se i nåde til meg, ufullkomne menneske.
La ikke andre unngjelde for mine misgjerninger og unnlatelser. Opprett hva synd har ødelagt.
Lær meg å bære over med mine egne og andres svakheter uten å gå på akkord med mine egne grenser. Lær meg å ofre av mitt uten å bli et offer for andre.
Skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stadig ånd.

Takk for bønnens kall og bønnens gave.
Jeg kommer fram for deg på den Hellige Ånds bud og i Jesu navn og i tro på dine løfter.
Takk for at jeg kan legge alt og alle fram for deg i bønn.
Takk for at jeg har fått så mange å be for, så mange å være glad i.
Takk for at jeg får være med i de kristnes evige bønnefellesskap.

Takk for denne dagen.
La meg ikke kaste den vekk. Lær meg å telle mine dager  
Gi meg å få leve og dø i takknemlighet.

Skje din vilje, deg til ære, oss til gavn.
Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og skal være én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

%d bloggers like this: