Lyse øyeblikk

Lydhør

… er et ganske interessant ord. I mine ører høres det umiddelbart litt gammelmodig og avleggs ut, men jeg kan ta feil.

Det er i alle fall ikke et ord jeg har brukt mye, eller hatt mye bruk for, i min hverdag. Ordet er ganske nedstøvet i mitt vokabular.

Lydhør = Oppmerksom, velvillig og god til å oppfatte små nyanser, signaler osv. (og til å reagere deretter). Imøtekommende; positivt innstilt.

Et tvers igjennom positivt ord.

Jeg har fått en roligere hverdag. Jeg er herre over min egen tid. Jeg kan TA meg tid til ting. Eller GI meg tid. Alt etter hvordan man ser det.
Jeg kan legge igjen klokken hjemme og sette meg ned og prate med folk. Så lenge jeg vil (og så lenge de har tid til, også da …) Så lenge at vi kommer forbi de innledende høflighetsfrasene og trivialitetene og kommer inn på dypere og mer personlige tema.

Tid til å trene opp evnen til å være lydhør. Her er det et stort forbedringspotensiale.

Comments are closed.