Sindighet

… er et godt ord.

Jeg anser meg selv for å være sindig.
rolig og besindig – sier ordboken at det betyr. en litt rundt-om-en-enebærbusk-forklaring, spør du meg.

Sindig er lik besindig er lik sindig? I sindighet ligger et element av overveielse, ettertanke, refleksjon.

I sitt andre brev til Timoteus sier Paulus at Gud gav oss ikke en Ånd som gir motløshet, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.

Sindighet som våpen mot motløshet. Der tror jeg Paulus er inne på noe.

%d bloggers like this: