Mot normalt

Det er så mye lidelse og elendighet i verden. Overalt, både fjernt og nært.
Når det er så mange mennesker som lider, lurer på hva gjennomsnittstilstanden er?
Hva er normalen? Er det normalt å ha det godt, eller normalt å lide kvaler, sult, krig og smerte?

Uansett er jeg sikker på at jeg ligger langt over normalen.
Mitt liv er fyllt av velsignelse.
Jeg har akkurat passe motgang.
How lucky is that?

Leave a Reply

%d bloggers like this: